Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Lepidoptera -> familia Nymphalidae

Vrsta

Latinski naziv

Argynnis pandora (Denis & Schiffermuller, 1775)

Srpski naziv

pandorina sedefica


Opis vrste

Krupna sedefica koja se od srodnih vrsta razlikuje po crvenoj boji sa donje strane prednjeg krila. Najčešće se nalazi po šumskim čistinama i žbunju, a najbrojnija je u peščarama. Naseljava južnu i deo centralne Evrope.
Autor: Miloš Popović & Milan Đurić
Status zaštite vrste


Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Koordinatori grupe: Boženka Hric i Milan Đurić
Taksonomski specijalisti: Miloš Popović i Filip Franeta