Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Lepidoptera -> familia Nymphalidae

Vrsta

Latinski naziv

Argynnis adippe (Denis & Schiffermuller, 1775)

Srpski naziv

crvenooka sedefica


Opis vrste

Sa donje strane krila ima bele tačke uokvirene crvenim prstenovima. Ima i bele pege, mada one mogu da budu jedva vidljive ili odsustne kod različitih formi ovog leptira. Može se sresti na suvim livadama, pored puteva u žbunjacima i na čistinama u retkim šumama. Nastanjuje čitavu Evropu.
Autor: Miloš Popović & Milan Đurić
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Koordinatori grupe: Boženka Hric i Milan Đurić
Taksonomski specijalisti: Miloš Popović i Filip Franeta