Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Lepidoptera -> familia Nymphalidae

Vrsta

Latinski naziv

Argynnis niobe (Linnaeus, 1758)

Srpski naziv

tačkasta sedefica


Opis vrste

Od srodnih vrsta je dosta šarenija sa donje strane, a u bazi zadnjeg krila ima jednu uokvirenu crnu tačku. Crvene mrlje su uvek prisutne, dok bele mogu biti manje upadljive kod nekih jedinki. Sreće se po kamenjarima, žbunjacima i šumskim čistinama.
Autor: Miloš Popović & Milan Đurić
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Koordinatori grupe: Boženka Hric i Milan Đurić
Taksonomski specijalisti: Miloš Popović i Filip Franeta