Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Hymenoptera -> familia Formicidae

Vrsta

Latinski naziv

Formica fusca Linnaeus, 1758

Srpski naziv


Opis vrste
[ Ne postoji opis za izabranu vrstu. ]



Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u Srbiji



Stranicu održava(ju)

Protego, Subotica