Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Reptilia -> ordo Squamata -> familia Anguidae

Vrsta

Latinski naziv

Anguis fragilis (Linnaeus, 1758)

Srpski naziv

slepić


Opis vrste

Slepić je veoma rasprostranjen u Evropi, a i u Srbiji predstavlja jednu od najčešćih vrsta gmizavaca. Dostiže dužinu tela do 50 cm, pri čemu je rep duži od glave i trupa zajedno. Boja leđne strane tela je braonkasta, smeđkasta ili sivkasto-braonkasta, dok je trbušna strana tela tamnije boje. Kod ženki su česte tamne bočne pruge. Mladunci su žute boje sa izrazitom crnom prugom duž sredine leđa koja u potiljačnom delu glave formira šaru u obliku uprošćenog krinovog cveta. Čest je u staništima sa bogatom vegetacijom i aktivan je češće posle kiše. Naseljava i ravničarske i brdsko-planinske predele. Ženka obično svake druge godine rađa od 3 do čak 26 potpuno formiranih mladunaca, koji dostižu polnu zrelost do pete godine života. Ova vrsta se hrani puževima golaćima, puževima i glistama, ali i različitim zglavkarima, ponekad i malim gmizavcima. Zabeležena dužina života u prirodi je do 15 godina, a u zarobljeništvu čak do 54 godine.
Autor: Ana Paunović&Jelka Crnobrnja-Isailović
Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex III;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Aleksandar Simović, Gabor Mesaroš