Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Orthoptera -> familia Phaneropteridae

Vrsta

Latinski naziv

Acrometopa servillea macropoda (Burmeister, 1838)

Srpski naziv


Opis vrste
[ Ne postoji opis za izabranu vrstu. ]

Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje
[ Ne postoje podaci za izabranu vrstu. ]


Stranicu održava(ju)

Slobodan Ivković