Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Siphonaptera -> familia Pulicidae

Vrsta

Latinski naziv

Ctenocephalides felis (Bouche, 1835)

Srpski naziv

mačija buva


Opis vrste

Mačije buve žive u jazbinama i skrovištima domaćina, kada se ne hrane a kada se hrane žive na samom domaćinu. Mogu da opstanu u prktično svim uslovima gde je temperatura i vlažnost dovoljna za razviće jaja iopstanak larvi.
Autor: Gabor Mesaroš


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

kosmopolitska vrsta raširena svuda u svetuStranicu održava(ju)

Protego, Subotica