Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Coleoptera -> familia Dytiscidae

Vrsta

Latinski naziv

Acilius sulcatus (Linnaeus, 1758)

Srpski naziv


Opis vrste

Krupan, veličine od 15 do 18 mm karakteristično obojeni gnjirac. Glava i vratni štit su žuti. Glava nosi karakterističnu šaru u obliku slova V a na vratnom štitu se jasno ističe četvorougaonu dekoracuja. Pokrilca kod mužjaci i ženki se jako razlikukuju: kod mužjaka su glatka a kod ženki nose 4-4 široke duboke brazde gusto obrasle čekinjama. Ženke jaja polažu na razne predmete i vegetaciju koja izviruje iz vode a larve po izleganju se odmah vraćaju u vodu gde kao i roditelji vode grabljiv način života. Široko je rasprostranjen u celoj Evropi i severnoj Aziji. Kod nas je česta ali se nikada ne javlja u velikim brojnostima. Živi u obaskom pojasu malih ili velikih jezera gusto obraslih vodenom vegetacijom. Odrasli prezimljavaju i u rano proleće koloniziraju razne plitke vode koje se brzo zagrevaju.
Autor: Gabor Mesaroš
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

dr Gabor Mesaroš, Protego - Subotica