Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Coleoptera -> familia Dytiscidae

Vrsta

Latinski naziv

Graphoderus bilineatus (De Geer, 1774)

Srpski naziv


Opis vrste

Veličina odraslog insekta se kod ove vrste kreće od 14 do 16 mm i kao takav spada u grupu gnjuraca srednje veličine. Od ostalih vrsta roda Graphoderus jasno se razlikuje po uskoj traci u osnovi vratnog štita koja se jedva nazire i širokim ovalnim telom koje je najšire u zadnjoj trećini. Ova osobina je posebno uočljiva kod ženki. Gornja strana tela je smeđecrvena, tamna, dok je donja strana znatno svetlija – crvenkasto žuta. Mužjaci kao i ostali predstavnici podfamilije Dytiscidnae na prednjim nogama imaju prijavke kojima se tokom parenja pričvršćuju na pokrilca ženki. Staništa ove vrste su veće stajaće vode čije su plitke obale obrasle bogatom vegetacijom. Često se nalaze i u stajaćim vodama bogatim podvodnom vegetacijom ali se u ovakvim vodnim telima oni koncentrišu pri obalama gde je ova vegetacija proređena ili u potpunosti nedostaje. Kod nas je ova retka vrsta nalažena na plavnom području Dunava i Save ali samo na takvim mestima koja se nakon povlačenja vode ne isušuju u potpunosti.
Autor: Gabor Mesaroš
Status zaštite vrste


Direktiva o staništima EU - Annex II;
Direktiva o staništima EU - Annex IV;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex I;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

dr Gabor Mesaroš, Protego - Subotica