Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Coleoptera -> familia Dytiscidae

Vrsta

Latinski naziv

Hydroglyphus geminus (Fabricius, 1792)

Srpski naziv


Opis vrste

Jedan od najsitnijih predstavnika porodice gnjuraca. Veličina im se kreće od 1.8 do 2.3 mm. Pokrilca imaju jasno vidljivu i vrlo varijabilnu dekoraciju kombinacije žute i mrke boje. Donja strana tela ima je crna. Javljaju se, nekad masovno, u svim vrstama stajaćih voda širom Srbije. Nekad se pojave i i minijaturnim privremenim lokvama koje nastaju u depresijama nakon kiše. Dobri su letači i brzo koloniziraju nove vodene površine.
Autor: Gabor Mesaroš
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

dr Gabor Mesaroš, Protego - Subotica