Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Coleoptera -> familia Haliplidae

Vrsta

Latinski naziv

Peltodytes caesus (Duftschmid, 1805)

Srpski naziv


Opis vrste

Telo eliptičnog oblika, crvenkasto žute boje sa nekoliko tamnijih pegmentiasnih polja na pokrilcima. Vratni štiti oštro kupastog oblika u osnovi sa jasno prepoznatljivom poprečnom brazdom sastavljenom od duboko utisnutih tačaka. Rasprostranjene širom Evrope, severne Afrike i Male Azije. U Srbiji česte, prisutne praktično u svakom tipu stajaćih voda gde vode grabljivi način života. 4 mm
Autor: Gabor Mesaroš
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

dr Gabor Mesaroš, Protego - Subotica