Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Sapindales -> familia Anacardiaceae

Vrsta

Latinski naziv

Cotinus coggygria Scop.

Srpski naziv

Rujevina, ruja


Opis vrste

Listopadni žbun ili nisko drvo, do 7 m visoko. Listovi na granama spiralno raspoređeni, prosti, okruglasti, jajasti, izduženo jajasti ili objajasti, na vrhu okruglasti, široko klinasti pri osnovi, celog oboda ili jedva nazubljeni, na licu goli. Ujesen lišće dobija žutu, ružičastu, rujnu (ime!) ili tamnocrvenoljubičastu boju. Obično jednodome biljke, ponekad dvodome. Cvetovi (u maju) sitni, žutobeli ili zelenkasti, dvopolni ili samo sa prašnicima, često se ne razvijaju do kraja; javljaju se u vršnim široko kupastim rastresitim metličastim cvastima. Peteljke cvetova koji se ne razvijaju pokrivaju se beličastim ili crvenkastim, odstojećim dlačicama, što daje celoj plodonosnoj cvasti izgled bujne perjanice. Cvetovi petočlani. Plod (avgusta-septembra) je suva koštunica, smeđe boje, sa mrežom žilica i čašicom pri osnovi; obično ih je malo u krupnoj cvasti. Raste u sastavu listopadnih šuma, najčešće na obodu, ponekad dominira u spratu žbunja. Lišće sadrži do oko 30% tanida, na sunčanim staništima više, u senci manje. Iz lišća se dobija tehnički i farmaceutski tanin, a iz drveta i lišća boje za kožu, vunu i svilu. Drvo trajno, koristi se u stolarstvu. Vrlo dekorativna vrsta, uz to sa vrlo skromnim potrebama.
Autor: Dragiša Savić
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Rasprostranjena u gorskim šumama i kult.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović