Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Gentianales -> familia Asclepiadaceae

Vrsta

Latinski naziv

Asclepias syriaca L.

Srpski naziv

Svilenica


Opis vrste

Višegodišnja zeljasta biljka sa visokom, debelom i jednostavnom stabljikom. Listovi izduženo eliptični. Cvetni ambrel sa mnogo cvetova. Cvetovi krupni, crveni. Plodovi mešci debeli, eliptični. Seme jajasto. Cvetanje: VI-IX. Stanište i rasprostranjenje: Poreklom severoamerička biljka sreće se u južnoj Evropi. U Srbiji naročito u Vojvodini, duž nasipa i na ivicama plavnih šuma.
Autor: Peđa Janacković
Status zaštite vrste

Jako invazivna vrsta


Rasprostranjenje

Adventivna, poreklom iz Severne Amerike.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice