Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Fagales -> familia Betulaceae

Vrsta

Latinski naziv

Betula pendula Roth

Srpski naziv

Breza


Opis vrste
[ Ne postoji opis za izabranu vrstu. ]Status zaštite vrste

Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog II Zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva (*Komercijalna vrsta)


Rasprostranjenje

Šume. Samonikla u Srbiji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Sloveniji, Makedoniji (južna granica areala).

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice