Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Lamiales -> familia Boraginaceae

Vrsta

Latinski naziv

Alkanna tinctoria (L.) Tausch

Srpski naziv

Crvena stežica, vučji jezik


Opis vrste

Višegodišnja zeljasta biljka, u celosti pokrivena dugim belim maljama. Stabljika podignuta ili polegla, pri osnovi odrvenela. Listovi usko linearno-lancetasti, naizmenični. Cvetovi 3-4 x 10-12 mm, krunica jarko plava. Cvetanje: III-VI. Etimologija: ime Alkanna dolazi od arapske reči Alkenneh = koren, iz kojeg se od davnina ekstraktuje crveno bojilo, dok je specifičan drugi deo naziva iz latinskog = tintorius, ili bojiti. Ovo kao i lekovito svojstvo biljke poznato je od antičkog doba. Biljka sadrži alkaloid alkanin, koji koristi čak i današnja farmaceutska i kozmetička industrija.
Mediteranski florni element. Nastanjuje suva područja, dine, peščane obale, na rahlim i lakšim tlima, od nizina do 800 m. Kontinentalno raste u travnim zajednicama peskovitih terena. Veoma je retka vrsta u Vojvodini – u iščezavanju. Poznata su njena nalazišta samo na Subotičko-Horgoškoj i Deliblatskoj peščari, dok je nekada nalažena i na Titelskom bregu. Lekovita je i cenjena u narodnoj medicini, što je ubrzalo njeno nestajanje. Danas je ugrožena, posredno – narušavanjem staništa. Zaštićena je Pravilnikom o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva - Prilog I - strogo zaštićene vrste (Službeni glasnik Republike Srbije, br. 05/10). Iako se u literaturi navodi kao karakteristična vrsta Subotičke peščare nalazimo je na samo nekoliko mikrostaništa, dok je (prema Šturcu, 1997) na području Selevenjske šume još zastupljena solidna populacija.
Autor: Jožef Dožai
Status zaštite vrste


Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović