Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Lamiales -> familia Boraginaceae

Vrsta

Latinski naziv

Echium italicum L.

Srpski naziv

Zmijoglavka


Opis vrste

Dvogodišnja biljka ili polužbunić, s rozetama. Koren vretenast, razgranat. Stablo kruto, uspravno, ± 40-100 cm visoko, s tupim ivicama, gusto kratko dlakavo i s čekinjastim krutim, belim ili žućkastim dlakama, sedećim na čvorovima. Listovi rozete duguljastolancetasti ili eliptični, tupi, suženi u vrlo kratke i široke drške, do oko 9 cm dugi, rano iščezavaju; listovi duž stabla lancetasti, ušiljeni, donji – suženi u drške, do 15 cm dugi, gornji – na osnovi zaobljeni, sedeći, veličina im se brzo smanjuje idući prema vrhu stabla, svi s čekinajstim dlakama, sedećim na belim čvorićima, sivozeleni, kruti. Cvetovi u kratkim, ali u vreme fruktifikacije do 9 cm dugim, račvastim uvojcima, na kraju unazad povijenim, koji obrazuju usku, cilindričnu, metličastu cvast. Donji uvojci podbočni brakteama. Okrajci čašice linearnolancetasti, tupi, s krutim čekinjastim dlakama. Krunica dvostruko duža od čašice, duga 10-12 mm, spolja s kratkim čekinjastim i mekim dlakama, bela, bledoljubičasta ili bledocrvenkasta; krunična cev iste dužine kao čašica. Prašnici nadmašuju kruničnu cev, iste dužine kao gornja usna ili duži, paralelni. Stubić s kratkim trepavičavim dlakama, na vrhu kratko rascepljen. Orašice 2,5-3 mm duge, trouglaste, s 3 ivice, grubo bradavičave, žućkaste. Cveta od juna do septembra. Raste na lesnim i peskovitim terenima, na obalama, ruderalnim staništima, pored puteva, u nizinama, na suvim staništima.
Autor: Dragiša Savić
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović