Vrsta

Latinski naziv

Cucubalus baccifer L.

Srpski naziv

Gušavica


Opis vrste

Višegodišnja biljka, 60-150 cm dugačka. Rizom puzeći, granat, kao i stabljika, okrugao. Stabljika zeljasta, tanka, slaba, puzeća i leži po drugim biljkama, račvasto granata, kratko dlakava. Listovi naspramni, jajasti ili jajasto lancetasti, po obodu celi ili nešto vijugavi, 1,5-9 cm dugački i 0,5-3 cm široki, zašiljeni, sa kratkom drškom, na naličju nešto gušće kratko dlakavi. Cvast razređena dihazija. Cvetovi dvopolni. Brakteje listolike. čašica široko zvonasta, kasnije naduvena, 8-15 mm dugačka, sa 5 nejednakih zubaca. Kruničnih listića 5, jezičasti, zelenkastobeli, na vrhu usečeni; krunična liska postepeno sužena u nokatac, pri osnovi sa kratkom parakrunicom. Prašnika 10. Prašničke kesice elipsoidne, žute. Prašnički konci skoro jednaki dužini kruničnih listića, prema vrhu ušiljeni, a prema osnovi postepeno malo prošireni. Plodnik loptast, skoro trook, od tri karpele i sa 3 končasta stubića. čaura u vidu bobice, 6-8 mm u prečniku, sa zelenim, kožastim unutrašnjim slojem, pri sazrevanju pocrni. Karpofor 2-3 mm dugačak. Semena mnogo, bubrežasta ili okruglasta, sjajnocrna, 1,5 mm dugačka. Cveta od juna do avgusta meseca. Raste po vlažnim mestima, pored reka, u vrbacima, pored ograda, u žbunju.
Autor: Dragiša Savić
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Vlažna mesta. Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Slovenija, Makedonija.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice