Vrsta

Latinski naziv

Dianthus giganteiformis Borbás

Srpski naziv

Stasiti karanfil


Opis vrste

U Srbiji je zastupljen sa dve forme: subsp. giganteiformis (na severu) i subsp. kladovanus (na jugu).

Stari naziv: Dianthus pontederae subsp. giganteiformis (Borbás) Soó
Status zaštite vrste


Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice