Vrsta

Latinski naziv

Silene dioica (L.) Clairv.

Srpski naziv

Srcopuc, crveni golesak


Opis vrste

Zeljasta, višegodišnja, i do 50 cm visoka biljka. Stabljika negranata ili samo u gornjem delu, sa krupnim, zašiljenim listovima. Cvast dihazija, cvetovi jednopolni, stoje na kratkim peteljkama. Čašica je 1-1,5 cm duga, kod muških cvetova valjkasta, kod ženskih naduvena, sa 10-20 nerava. Boja krunice je ružičasto crvena, sa svetlijim venčićem. Latice kruničnih listića karakteristično dvodelne. Plod je čaura s 10 napolje okrenutih zubaca. Cvetanje od aprila do septembra.
Raste na livadama i pašnjacima, na krčevinama i rubovima šuma, uglavnom u višljim, brdsko-planinskim oblastima. Širom Srbije, u Vojvodini uglavnom na Fruškoj gori i na Vršačkom bregu.

Stari naziv Melandrium sylvestre (Schkuhr) Röhl., Lychnis dioica L.
Autor: Jožef Dožai
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Slovenija, Crna Gora, Makedonija.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice