Vrsta

Latinski naziv

Silene vulgaris (Moench) Garcke

Srpski naziv

Pucavica obična


Opis vrste

Rastresito busenasta višegodišnja zeljasta biljka. Stablo zeljasto ili malo odrvenelo, golo, 10-100 cm visoko, pravo ili uzdignuto. Listovi jajasti, eliptični ili kopljasti, ± mesnati. Cvast jasno odvojena od vegetativnog dela biljke, granata ili naprotiv vrlo siromaša dihazija. Brakteje sa razvijenim hrskavičavo opnastim rubom; cvetovi dvopolni. čašica jajasta, naduvena, opnasta, gola, s 20 anastomoziranih nerava. Krunica bela ili ružičasta, obično bez venčića; krunični listići duboko dvodelni. čaura loptasta ili jajasto loptasta; karpofor go, 2-4 mm dug. Semenke bubrežasto okrugle, bradavičave. Cveta u julu i avgustu mesecu. Raste kao korovska, ruderalna, šumska ili livadska biljka na bogatim, ali isto tako i na skeletnim zemljištima, od ravnica do vrhova planina.

Sin. Silene inflata Sm.
Autor: Dragiša Savić
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Rasprostranjena. Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija, Slovenija.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice