Vrsta

Latinski naziv

Stellaria holostea L.

Srpski naziv

Visoka mišjakinja


Opis vrste

Višegodišnja biljka, lomljiva, sa tankim, dugačkim rizomom. Neplodni izdanci kratki; cvetnih izdanaka mnogo, 15-35 (60) cm visoki, ustajući, jednostavni ili u gornjem delu granati, oštro, naročito u donjem delu, četvrtasti, na čvorovima nešto zadebljali, goli ili vrlo razređeno kratko dlakavi. Listovi kruti, 3-9 cm dugački i 0,5-1,3 cm široki, lancetasti do linearno lancetasti, ređe linearni, prema vrhu dugačko ušiljeni, sedeći, po obodu i sa donje strane po srednjem nervu hrapavi i bledozeleni. Cvast mnogocvetna, razređena dihazija. Brakteje zeljaste, slične listovima, po obodu trepljaste. Cvetovi 20-30 mm u prečniku, sa dugačkim i tankim, kratko maljavim drškama, posle cvetanja, pri vrhu, nadole savijene. čašičnih listića 5, jajasto lancetasti, šiljati, 6-9 mm dugački, po obodu vrlo usko kožasti, sa nejasnom nervaturom. Kruničnih listića 5, beli, dvostruko duži od čašice, skoro do sredine izdeljeni na dva dela. Prašnika 10. Stubića 3. čaura loptasta, skoro jednaka čašici ili kraća od nje, otvara se na 6 delova. Seme 1,5-2 mm dugačko, okruglasto-bubrežasto, crvenosmeđe, po površini sa zaobljenim papilama, poređane u koncentričnim krugovima. Cveta od aprila do juna meseca. Raste uglavnom po mezofilnim hrastovim šumama.
Autor: Dragiša Savić
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Vlažne senovite šume i živice. Rasprostranjena.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović