Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Asterales -> familia Compositae

Vrsta

Latinski naziv

Achillea millefolium L.

Srpski naziv

Hajdučica, stolist, stolisnik, sporiš, hajdučka trava


Opis vrste

Višegodišnja zeljasta biljka puzećeg rizoma. Stablo uspravno, 50-80 cm visoko, pri vrhu razgranato. Listovi dvostruko perasti sa linearno lancetastim i šiljatim režnjevima, na kratkim drškama. Cvast je glavica, 3-5 mm široka. Glavice su raspoređene u guste, gronjaste, granate cvasti koje se nalaze na vrhovima grana.
Cirkumpolarno-kosmopolitna vrsta koja raste na mezofilnim i acidofilnim livadama, šumskim čistinama i na zapuštenim travnatim mestima, uz živice i puteve. Poznata lekovita i medonosna biljka. Nemojmo je čupati – liči na dve retke srodne vrste (Achillea ptarmica i A. asplenifolia) – a u Srbiji je i zaštićena zakonom (Uredba o stavljanju pod kontrolu korišćenja i prometa divlje flore i faune i Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva - Prilog II - zaštićene vrste).
Autor: Jožef Dožai
Status zaštite vrste

Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog II Zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva (*Komercijalna vrsta)


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice