Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Asterales -> familia Compositae

Vrsta

Latinski naziv

Ambrosia artemisiifolia L.

Srpski naziv

Ambrozija, sezonalna


Opis vrste

Jednogodišnja biljka, 20-80cm visoka, sa vretenastim korenom. Listovi najčešće naspramni, sa gornje tamnozeleni, a sa donje svetlozeleni. Glavice jednopolne. Muške glavice poluloptaste, sa kratkim drškama. Ženske u manjem broju upazuhu gornjih listova, ispod muških glavica. Plod zatvoren sa očvrslim involukrumom. Cvetanje: VIII-IX.
Stanište: Nalazi se pored pruga, po padinama nasipa i ruderalnim mestima. Poreklom iz Severne Amerike. U Srbiji ustanovljena samo u Vojvodini (do 2004. godine).
Autor: Peđa Janacković
Status zaštite vrste

Jako invazivna vrsta


Rasprostranjenje

Invazivna, poreklom iz Severne Amerike. Alergena biljka.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice