Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Asterales -> familia Compositae

Vrsta

Latinski naziv

Symphyotrichum lanceolatum (Willd.) G. L. Nesom

Srpski naziv

Gronjasta zvezdica


Opis vrste

Višegodišnja zeljasta biljka sa uspravnim stablom visokim i do 120 cm koje ponekad može imati po sebi fragmente obojene ljubičasto. Lancetasti, sedeći listovi u spiralno (naizmenično) raspoređeni. Obično u donjem delu stabla listovi izostaju. Cvast gronjasta do metličasta, nosi veći broj glavica. U glavicama središnji cvetovi su dvopolni i žuti, dok su obodni sterilni i svetlo ljubičasti. Plod je ahenija. Cvetanje i oprašivanje: VII-IX; entomofilija (insektima). Plodonošenje i raznošenje: od kraja avgusta do oktobra; anemohorija (vetrom), zoohorija (životinjama), antropohorija (ljudskim aktivnostima). Većina invazivnih vrsta roda Symphyotrichum pripada agregatu S. novi-belgii agg. Od ostalih vrsta iz ove grupe S. lanceolatum se izdvaja svojim uzanim listovima, gusto spiralno raspoređenim po stablu i većim brojem glavica u gustoj gronjastoj cvasti.
Poreklom je iz Severne Amerike (Kanada, SAD), a unešena kao ukrasna biljka. U Evropi se pominje po prvi put krajem XVIII. veka, da bi se tokom XIX. veka potpuno raširila. Raste uz rečne obale i smetlišta, vlažna periodično plavljena područja, u zajednicama korova na deponijama otpada. Zapuštene bašte pored vlažnih staništa i u blizini rečnih tokova su predstavljale osnovu širenja ove vrste, međutim, mogla se i pasivno raširiti subspontano nakon oslobađanja duž plovnih puteva. Na području Vojvodine nisu tako česti nalazi, te su pretpostavke da još uvek ne postoji dobro formirana populacija ove vrste. Sporadična je, samo u nekoliko centara na području Bačke i Srema.

Sin. Aster lanceolatus Willd.
Autor: Goran Anačkov
Status zaštite vrste

Jako invazivna vrsta


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice