Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Asterales -> familia Compositae

Vrsta

Latinski naziv

Bellis perennis L.

Srpski naziv

Bela rada, krasuljak


Opis vrste

Višegodišnja biljka, 2-15 (20) cm visoka. Skapus sa jednom glavicom, pri vrhu zadebljao, sa prileglim kratkim dlakama, bez listova. Listovi obrazuju rozetu lopatičasti do objajasti, sa jednim nervom, tupi, nepotpuno tupo nazubljeni ili testerasti, naglo suženi u široku dršku, sa kratkim dlakama do goli. Glavica u prečniku (10) 15-16 (30) mm. Involukrum poluloptast, sa eliptičnim ili duguljastim najčešće tupim i dlakavim listićima, u dva reda. Diskus 4-5 mm širok. Središnji cvetovi (cvetovi diska) žuti, cevasti, mnogobrojni, dvopolni. Obodni cvetovi jezičasti, ženski, beli, na vrhu često ružičasti do sasvim crveni, 8-15 mm dugački i 0,5-1 mm široki, duži od involukruma. Ahenija 1-1,5 mm dugačka, objajasta, sa strane spljoštena, glatka, bez papusa. Raste pored puteva, po obroncima, travnjacima, ledinama, livadama (pretežno vlažnim), progalama šuma. Naziv potiče od latinske reči bellis = lep (Plinius).
Autor: Dragiša Savić
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

U travnjacima se seje, inače bi bila retka biljka.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice