Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Asterales -> familia Compositae

Vrsta

Latinski naziv

Carduus acanthoides L.

Srpski naziv

Stričak


Opis vrste

Dvogodišnja biljka, 30-100 cm visoka, a na staništu koje joj pogoduje i do 150 cm. Stablo uspravno, tanko, od sredine pa na gore granato, sve do cvetnih glavica bodljastim krilima pokriveno. Listovi goli ili sa naličja nešto maljavi, lancetasto perasti i deljeni na šiljate režnjeve koji sa strane i na vrhu imaju bodljaste treplje i zupce. Glavice pojedinačne na vrhovima grana, ili u gronjastim cvastima, stoje na kratkoj krilato-bodljikavoj peteljci. Involukrum jajasto okruglast, dug 20-25 mm. Listići involukruma linearno lancetasti, (široki 1 mm), postepeno povijeni, završavaju u žućkastoj bodlji. Cvetovi jasno dvousnati, ružičasti, purpurno crveni ili ređe beli, ponekad i žućkasti. Ahenija maslinastozelena, fino istačkana, 3-3,5 mm duga. Cvetanje VI-X.
Naseljava pusta travnata područja, parloge i ruderale pored puteva i međa, obode pruga, jarkova, oranica, šumskih proplanaka, ali kao žilav korov zađe i u vrtove. Evropsko-kontinentalni florni element.
Autor: Jožef Dožai
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice