Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Asterales -> familia Compositae

Vrsta

Latinski naziv

Carlina vulgaris L.

Srpski naziv

Veliki kravljak


Opis vrste

Dvogodišnja, ređe višegodišnja biljka, 10-80 cm visoka, sa vretenastim korenom. Stabljika uglasta, uvek razvijena, paučinasto vunasto dlakava, crveno prevučena, jednostavna sa jednom glavicom ili sa 2-4 glavice. Listovi ± paučinasto dlakavi ili skoro goli. Listovi rozete duguljasto lancetasti, prema osnovi suženi, šiljati, po obodu sa bodljama i trepljama, u vreme cvetanja se osuše. Pri vrhu stabljike listovi sa dugačkim bodljama, prelaze postepeno u listiće involukruma. Glavice 2-3 cm u prečniku, ređe do 5 cm, na vrhu grančica gronjaste cvasti. Listići involukruma lancetasti, slični listovima, sa bodljama nazubljeni, srednji češljasto sa bodljama nazubljeni, unutrašnji usko linearni, duži od ostalih, mutnobeli do limunžuti, sa spoljne strane sa crvenosmeđim nervom, u vreme cvetanja vodoravno rašireni. Cvetovi žućkasti, pri vrhu crvenkasti. Prašnici duži od cvetova. Papus 2-3 puta duži od ploda, perasto bodljast. Ahenija pokrivena gusto svilastosmeđim dlakama, 2-4 mm dugačka. Cveta od jula do septembra. Raste na sušnim travnim i žbunastim mestima, na obroncima šuma.
Autor: Dragiša Savić




Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u Srbiji



Stranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice