Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Asterales -> familia Compositae

Vrsta

Latinski naziv

Cirsium arvense (L.) Scop.

Srpski naziv

Poljski osjak, njivska palamida


Opis vrste

Trajnica visoka 30-70 (-160) cm, jakog korenog sistema s brojnim horizontalnim, bočnih rizomima, koji stvaraju nove stabljike. Stabljika uspravna, izbrazdana, grozdasto razgranata, sa mnogo glavica. Listovi grubi, goli ili ređe odozdo paučinasto dlakavi, sedeći ili na kratkoj peteljci, duguljasti ili lancetasti, ± dublje deljeni, žuto-zeleni, po rubu s jakim trnovima 3-6 mm dugim. Čekinje u pazuhu listova tvore male trnove poređane po stabljici. Dvodomna je biljka – ženski tučak je smešten na jednoj, a muški na drugoj glavici. Boja cvetova je tamno ružičasta ili ljubičasta. Papus prljavobeo, perast i nakon cvetanja je kraći od krunice. Jedna biljka proizvodi i do 4000 semenki, koje sazrevaju u jesen. Osjak cveta od juna do prvih mrazeva. Razmnožavanje semenom i vegetativnim korenovim izdancima, sa kojima se biljke lako šire.
Na ekološki pogodnim mestima (npr. šumskim useklinama) kolonizira i može da ima velike homogene sastojine – tzv. akcesorična vrsta (zauzima upražnjeni ekološki prostor) – ova pojava je naročito izražena na vlažnim staništima, u letnjem sušnom aspektu, kada po brojnosti može 'da porazi' i trsku. Tipičan je ali sporadičan korov polja, ruderalnih mesta, šuma, puteva u naseljima. Na zapuštenim njivama može da se namnoži, jer je nitrofilan. Evroazijska biljka, a još u 17. veku unesen je i u Ameriku. U usevima se teško iskorenjuje, ali uprkos proganjanju to je lekovita i medonosna biljka, znači s druge strane ima i ekonomski značaj. Osim toga, hraniteljka je većeg broja naših leptira, uključujući čkaljevca (Vanessa cardui) i noćnu vrstu Ectropis crepuscularia, znači ekološki značaj daleko ravna agrarno-ekonomski.

Sin. Serratula arvensis L.
Autor: Jožef Dožai
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice