Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Asterales -> familia Compositae

Vrsta

Latinski naziv

Tripleurospermum inodorum (L.) Sch. Bip.

Srpski naziv

Bezmirisna kamilica


Opis vrste

Jednogodišnja, dvogodišnja ili višegodišnja biljka, 30-100 cm visoka, sa tankim vretenastim korenom. Stabljika uspravna, u gornjoj polovini granata. Listovi dvostruko do trostruko perasto deljeni, goli, sa 0,3-0,5 mm širokim režnjevima, ovi skoro končasti, do 3 cm dugački i na vrhu bodljasto šiljati. Glavice sa dugačkim drškama, pojedinačne, 1,3-4 cm široke. Involukrum u obliku činije ili skoro poluloptast. Listići involukruma skoro goli, duguljasto jajasti, tupi, skoro u jednom redu, naročito na vrhu sa širokim, bledim, kožastim obodom. Cvetna loža nije šuplja, poluloptasta ili široko kupasta. Središnji cvetovi žuti. Jezičasti cvetovi beli, retko nedostaju, 10-20 mm dugački. Papus u obliku uske, kožaste krunice, ova skoro po celom obodu ploda. Ahenija 3 mm dugačka, sa spoljne strane sa crnom, zrnatom površinom, na unutrašnjoj strani sa oštrom kobilicom, sa 2-3 duboke brazde, ove u gornjem delu sa velikim uljanim žlezdama. Cveta od juna do oktobra meseca. Raste pored puteva, pruga, na oranicama, u baštama.

Sin. Matricaria inodora L.; Matricaria perforata Mérat, Tripleurospermum perforatum (Mérat) M. Laínz
Autor: Dragiša Savić
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice