Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Asterales -> familia Compositae

Vrsta

Latinski naziv

Jacobaea vulgaris Gaertn.

Srpski naziv

Žablja trava, livadska krstica, veliki kostriš


Opis vrste

Dvogodišnja do višegodišnja biljka, 30-90 cm visoka, sa kraćim, vretenastim, granatim, mnogokončastim rizomom. Stabljika uspravna, uglasto izbrazdana, najčešće smeđecrvena, razređeno paučinasto vunasto dlakava, ogolićava, najčešće od sredine gronjasto granata, grančice uspravno strčeće. U donjem delu stabljike listovi lirasto perasto deljeni, sa tupim, jajastim, nepravilno lučno urezanim ili režnjevitim terminalnim režnjem i sa malim jajastim ili duguljastim, katkad izostaju, bočnim režnjevima. Ostali listovi sedeći, pri osnovi sa jako izdeljenim uvcima. U gornjem delu stabljike listovi dvostruko perasto deljeni. Glavice najčešće radijalne, 15-20 (25) mm široke, u jednostavnim ili granatim gronjastim cvastima. Involukrum široko zvonast, sa 13 listića, Cvetovi zlatnožuti. Jezičastih cvetova 12-15, skoro uvek postoje, 10 mm dugački i 2 mm široki. Papus lako otpada, u vreme plodonošenja iste dužine kao i plod. Ahenija 2 mm dugačka, nejasno uzdužno izbrazdana, u središnjih cvetova pokrivena gusto kratkim dlakama, u obodnih cvetova gola. Cveta od juna do oktobra. Raste na suvim livadama, žbunastim mestima i u kserofitnim šumama.

Sin. Senecio jacobaea L.
Autor: Dragiša Savić
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Raširena na zapostavljenim pašnjacima, u suvim hrastovim šumama i krčevinama, pored puteva i na travnatim pustarama.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice