Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Asterales -> familia Compositae

Vrsta

Latinski naziv

Solidago virgaurea L.

Srpski naziv

Zlatnica


Opis vrste

Višegodišnja biljka 20-100 cm visoka, bez stolona, sa cilindričnim, čvornatim i kosim rizomom. Stabljika jednostavna ili granata, uspravna, gola ili u gornjem delu sa kratkim dlakama. Listovi goli ili razrečeno dlakavi, u donjem delu stabljike jajasti ili eliptični, retko lancetasti, suženi u dršku, krupno testerasti, ostali eliptični ili lancetasti sa kraćim drškama, po obodu testerasti ili celi; u gornjem delu stabljike listovi lancetasti, sedeći, po obodu celi. Glavice 7-10 mm dugačke i 10-15 mm široke, u gustim, terminalnim, cilindričnim ili kupastim jednostavnim grozdovima ili metlicama. Listići involukruma duguljasti, goli, šiljati. Cvetovi žuti. Obodni, jezičasti cvetovi, duguljasti, linearni, pljosnati. Plod 3-4 mm dugačak, dlakav. Cveta od jula do septembra meseca. Raste po šumama i pored puteva na ruderalnim staništima.
Autor: Dragiša Savić
Status zaštite vrste

Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog II Zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva (*Komercijalna vrsta)


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice