Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Asterales -> familia Compositae

Vrsta

Latinski naziv

Taraxacum officinale Webb.

Srpski naziv

Maslačak


Opis vrste

Višegodišnja biljka, 2-100 cm visoka. Rizom višeglavičast, u kolumu najčešće bez ili samo sa malo vunastih dlaka i skoro uvek bez slamastih lisnih ostataka. Skapus uspravan ili ustajući. Listovi goli, objajasti do usko lancetasti ili linearni, najčešće ± testerasto usečeni do duboko perasto deljeni, režnjevi linearni do trouglasti, po obodu celi ili nazubljeni ili samo sa pojedinačnim zubcima. Involukrum zeljast, mek, zelenkast ili crnkast, spoljašnji listići involukruma sa ili bez kožastog oboda. Cvetova mnogo, žuti do svetložuti, retko oranžcrveni ili beličastoslamastožuti, sa donje strane katkad prevučeni sivoplavkasto, crveno ili smečasto. Glavice male do velike. Papus beo. Ahenija svetla (siva do tamnosmeča) ili crna, sa mnogo bodljastih kvržica do ± glatka. Cveta od marta do novembra. Raste pored puteva, na pesku, po njivama, baštama, utrinama, travnjacima, vlažnim do umereno suvim livadama.

Sin. Taraxacum campylodes G.E.Haglund
Autor: Dragiša Savić
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Rasprostranjen u travnjacima, pored puteva i na pustim mestima.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice