Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Santalales -> familia Convolvulaceae

Vrsta

Latinski naziv

Convolvulus arvensis L.

Srpski naziv

Obični slak, divlji ladolez, njivski poponac


Opis vrste

Višegodišnja zeljasta biljka s rizomom. Stablo dugačko 1 m i više, golo ili s kratkim mekim dlakama. Listovi trouglasto jajasti, duguljasto jajasti do lancetasti. Cvetovi pojedinačni u pazuhu listova. Plod čaura okrugla ili okruglastojajasta, na gornjem delu sa malim šiljkom, većinom s 4 do 5 semena, do 2/3 opkoljena čašicom. Cvetanje: VI-VII (-IX).
Stanište: Raste u grupama,ređe pojedinačno većinom na otvorenim staništima, ređe u zatvorenimbiljnim zajednicama, na ivicama puteva, osulinama, železničkim nasipima.Česta korovska biljka. Od nizija do gornje granicekulturnih biljaka. Opšte rasprostranjenje: U celom svetu, kosmopolit. Verovatno mediteranskog porekla. U Srbiji rasprostranjena.
Autor: Peđa Janacković
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Polja i otvorena staništa, najčešće pored puteva u nizinama.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice