Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Santalales -> familia Convolvulaceae

Vrsta

Latinski naziv

Cuscuta europaea L.

Srpski naziv

Vilina kosa, samovila, predence


Opis vrste

Parazitska biljka bez korena i sa redukovanim organima. Stabljika žućkasta ili crvenkasta, gusto granata, na biljku domaćina mota se u vidu mreže. Cvasti bočne, sa nekoliko ili više kompaktnih glavica. Peteljka 1,5 mm; čašični listići stoje u obliku šolje; latica 4 ili 5, trouglasto-jajastih, ponekad nejednakih, otp. 1,5 mm dugih. Cvetna loža ljubičasta. Prašnici unutar sinusa; drške duže od prašnika koji su jajasto-okruglasti. Semenki do 4, svetlosmeđih, eliptičnih, hrapavih, oko 1 mm dugih.
Dosta karakterna vrsta, mada je predstavnike roda teško razlikovati samo na osnovu spoljašnjih karakteristika (za tačnu determinaciju potrebna je mikroskopska analiza). Nalazimo ih pre svega na otvorenim travnatim lokalitetima, u poljima, jarkovima i sl. od nizina do brdskih oblasti, i to na predstavnicima glavočika (Compositae), mahunarki (Fabales), zelja (Chenopodiaceae) i drugih biljaka, preferenca odabira domaćina nije do kraja istražena. Subkosmopolitna vrsta.
Autor: Jožef Dožai
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice