Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Cornales -> familia Cornaceae

Vrsta

Latinski naziv

Cornus sanguinea L.

Srpski naziv

Sviba, pasdren


Opis vrste

Žbun visok do 5 m, retko stariji od 30 godina, sa granama manje-više uspravnim. Pupoljci bez zaštitnih ljuspi, goli. Listovi široko eliptični do jajasti. Cvasti štitaste, guste. Cvetovi beličasti u vršnim štitolikim cvastima. Plod koštunica zreo avgusta-septembra; okrugla, crna. Cveta u aprilu. Stanište: Ima veliku ekološku amplitudu- od vlažnih aluvijalnih šuma do kserotermnih hrastovih – u zaseni. Opšte rasprostranjenje: Od južne Skandinavije, atlanske i srednje Evrope do Balkanskog poluostrva. U Srbiji rasprostranjena.

Sin. Thelycrania sanguinea (L.) Fourr.
Autor: Peđa Janacković
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović