Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Brassicales -> familia Brassicaceae

Vrsta

Latinski naziv

Barbarea vulgaris R. Br.

Srpski naziv

Dičak


Opis vrste

Dvogodišnja ili višegodišnja snažna biljka, prilično visoka ( i do 1 m). Stabljika uspravna, uglasta, izbrazdana, već od osnove, ali prema gore sve više razgranata. Listovi debeli, donji skupljeni u rozetu, perasto deljeni, gornji jajasti, sa uvoliko proširenom osnovom, grubo nazubljenog i izvijuganog oboda, režnjeviti. Cvast s mnogo cvetova, zbijena a kasnije izdužena. Zlatnožuti krunični listići objajasti, pri osnovi klinasto suženi, skoro duplo duži od čašičnih. Plod je izdužen, 1,5-3 cm x 1,5-2 mm, nešto kriv, na vrhu šiljat; na poprečnom preseku blago četvorouglast. Seme 1,3-1,5 mm dugo, jajasto i spolja fino mrežasto naborano. Cveta skoro celo leto: IV-VII.
Raste na rastresitoj (peskovitoj ili šljunkovitoj) podlozi obala, vlažnih livada, nasipa. Endemska forma biljke – subsp. lepuznica – je dacijski (rumunski) endem, u Srbiji raste samo na Vršačkim planinama, gde se ujedno nalazi i na severnoj i zapadnoj granici areala (Obradović, 1988). Smatra se i zasebnom vrstom (Barbarea lepuznica) a tako je prikazan i u prvom tomu Crvene knjige flore Srbije kao krajnje ugrožen takson (Diklić, Lakušić, 1999). Ipak, na Pravilnik o zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta (Službeni glasnik Republike Srbije br. 05/10) prateći taksnomsku konvenciju ušao je kao podvrsta, sa imenom taksona B. vulgaris subsp. lepuznica.

Sin. Barbarea lepuznica Nyár. = Barbarea vulgaris R. Br. subsp. lepuznica Nyarady
Autor: Jožef Dožai




Status zaštite vrste

Endemit
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u Srbiji



Stranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice