Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Brassicales -> familia Brassicaceae

Vrsta

Latinski naziv

Erophila verna (L.) Chevall.

Srpski naziv

Prolećna nemoćnica, rani gladuš


Opis vrste

Sitna biljčica, svega 2-15 (-25) cm visoka. Veoma polimorfna; unatoč nazivu ima i formu koja cveta u jesen (var. aestivalis).
Mestimično na osunčanim mestima veoma mnogobrojna: spada među prve vesnike proleća pored pruga i u niskoj travi pustara

Stari naziv Draba verna L.
Autor: Jožef Dožai
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Rasprostranjena. Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Slovenija, Makedonija.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović