Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Brassicales -> familia Brassicaceae

Vrsta

Latinski naziv

Thlaspi arvense L.

Srpski naziv

Poljski mošnjak


Opis vrste

Jednogodišnja ponekad ozima, ili dvogodišnja biljka, visoka do 50 cm. Stablo uspravno, golo, razgranato već od dna. Listovi svetlije zeleni, goli, blago talasasto izrezanog ruba; donji stoje na peteljkama gornji su sedeći. Beli cvetovi sitni, složeni u gustu i dugačku grozdastu cvast. Plod je komuška sa oko 17 okruglih semenki. Biljka u doba cvetanja, pre razvića karakterističnih pljosnatih plodova može poprilično da podseća na rusomaču (Capsella bursa-pastoris). Cvetanje IV-VIII. Biljke koje prezime, sazrevaju u proleće i brzo osipaju seme, a pošto može da klija i sa najmanje vlage u tlu, to ga čini jakim i kompetetivnim korovom.
Kosmoplit, raste svuda sve do subalpskog pojasa, najčešće na ruderalnim mestima, đubrištima i sl. Naročit problem je u navodnjavanim vrtovima i staklenicima, može se pojaviti u gustim populacijama. Inače je lekovita biljka i jestiva, može se konzumirati kao sveža salata.
Autor: Jožef Dožai
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Rasprostranjen. Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija, Slovenija.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović