Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Dipsacales -> familia Dipsacaceae

Vrsta

Latinski naziv

Dipsacus fullonum L.

Srpski naziv

Šumska češljuga


Opis vrste

Dvogodišnja biljka, 50-200 cm visoka. Listovi linearni, 2-4 mm široki, pljosnati, najširi u srednjem delu, na vrhu ušiljeni. Rukavac nekoliko puta duži od prečnika stabljike. Cvast glavica, cvetovi gusto zbijeni. Cvetovi ljubičasti, ređe beli. Brakteje objajaste, sa uskim kožastim obodom. Unutrašnje ljuspe dvojne čašice objajaste, šiljate ili naglo sužene u kratku os, prilegle uz čašicu. Čašica 8-14 mm dugačka i 2-3 mm široka; zubci šiljati do tupi, sa kratkim osjem. Krunična liska purpurna, 3-5 mm dugačka, na vrhu nazubljena. Cveta od maja do jula meseca. Raste na travnatim i kamenitim mestima.

Sin. Dipsacus silvester A.Kern.; Dipsacus sylvestris f. albidus Steyerm.
Autor: Dragiša Savić
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović