Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Dipsacales -> familia Dipsacaceae

Vrsta

Latinski naziv

Knautia arvensis (L.) Coulter

Srpski naziv

Plava udovica


Opis vrste

Višegodišnja, snažna, i do 1 metar visoka biljka, sa razgranatim korenom. Stablo posuto čekinjastim, bodljikavim dlačicama, retko i sporadično se grana, samo u gornjoj polovini stabljike. Listovi naspramni, ± maljavi; donji uglavnom celi, a ostali na lancetaste segmente izrezani. Rozeta listova prezimljuje i iz nje se sledeće sezone razvija cvetno stablo. Ljubičasti, ređe crvenkasti ili plavičasti cvetovi sakupljeni su u glavičaste cvasti koje rastu na vrhu grana. Cvetanje preko leta, VI-IX. Plod je dug 5-6 mm, četvorougaon i maljav, iz njega ispada sitno seme koje klija već u jesen.
Česta biljka umerenog podneblja, raste na suvim livadama, u šumama, pored puteva, od nizina do subalpskog pojasa. Lekovita i medonosna biljka.
Autor: Jožef Dožai
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović