Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Malpighiales -> familia Euphorbiaceae

Vrsta

Latinski naziv

Euphorbia lucida Waldst. & Kit.

Srpski naziv

Visoka mlečika


Opis vrste

Višegodišnja zeljasta biljka sa snažnim vretenastim, crvenim korenom. Stabljika snažna, gusto olistala, uspravna, 40-130 cm visoka, gola, u gornjem delu razređeno granata. Nema sterilnih grana, već nekoliko pazušnih cvetnih koje znatno uzvisuju terminalnu cvast. Listovi žutozeleni, po obodu celi, sa skoro poprečnim nervima, goli i sjajni, sedeći, jajasto lancetasti, 5-12 cm dugi, najširi pri osnovi, a ka vrhu postepeno u šiljat vrh suženi, ređe zatupasti; pricvetni jajasto romboični ili trouglasto jajasti, široki koliko dugački, kratko zaoštreni ili ušiljeni. Cvasti metličasto izdužene, mnogoradijalne, terminalna šesto- do desetoradijalna sa kratkim, na vrhu dvaput dvoračvastim zracima. Cijatijum kratko peharast, 3-4 mm dug, sa polumesečastim nektarijama, koje imaju kratke i tanke cilindične roščiće. Plod gola, 3-5 mm duga, jajasta, duboko sa tri brazde usečena, tačkasta čaura. Seme glatko, okruglo, svetlo žućkastomrko. Cvetanje V-VII.
Raste u močvarnim livadama i obalnim žbunjacima, na vlažnom peskovitom zemljištu. Areal vrste je na Balkanu i u srednjoj Evropi; u Srbiji Fruška gora, Beograd (Ada Ciganlija, Makiš i Žarkovo), Krčevac itd.
Autor: Jožef Dožai
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Močvarna mesta, uz obale. Srbija, Hrvatska, Slovenija, Bugarska, Grčka, Turska.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović