Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Malpighiales -> familia Euphorbiaceae

Vrsta

Latinski naziv

Euphorbia epithymoides L.

Srpski naziv

Višebojna mlečika


Opis vrste

Višegodišnja zeljasta biljka sa uspravljenom, neodrvenjenom stabljikom, meko dlakavom, visokom 20 do 60 cm, obično nerazgranatom, ponekad samo sa jednom pazušnom cvetnom granom, retko sa kratkim sterilnim grančicama, pri osnovi se ne grana, sa uretko raspoređenim listovima. Listovi na stabljici na kratkim drškama (1 do 3 mm dugim), skoro sedeći, suženi pri osnovi (gornji listovi pri osnovi slabo srcasti), izduženo objajasti ili izduženi, 1,8 do 6,5 cm dugi i 1 do 2,5 cm široki, većinom tupi, obodom celi, sa donje strane gusto, a sa gornje retko meko dlakavi; pricvetni listovi eliptični, jajasti ili jajasto izduženi, svetložuti, za vreme cvetanja narandžasti. Vršne cvasti većinom do 5-to radijalne, zraci skoro jednaki po dužini listovima involukruma. Cijatijum peharast, 3 do 4 mm dug, sa 5 ušiljenih listića i ovalnim voštano žutim nektarijama (obično ih ima po 3). čaura 4 mm duga, loptasto jajasta, sa 3 slabo izražene brazde, sa gustim cilindričnim i iskrivljenim bradavicama koje su na vrhu narandžasto-žute ili purpurne; semena jajasto-loptasta, glatka ili unekoliko naborana, 2,5 mm duga, sivomrka, sa bubrežastim karunkulusom. Cveta i plodonosi u maju i junu. Raste na sunčanim mestima, po ivici šuma i proplancima, u žbunjacima, na stenovitim padinama brežuljaka, na obalama potoka, naročito na krečnom zemljištu.

Sin. Euphorbia polychroma Kern., Euphorbia villosa Friv. ex Boiss., nom. illeg.
Autor: Dragiša Savić
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Šume. Evropska vrsta, sa arealom u istočnom i jugoistočnom delu kontinenta.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice