Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Fagales -> familia Fagaceae

Vrsta

Latinski naziv

Castanea sativa Miller

Srpski naziv

Pitomi kesten, kestenovo drvo


Opis vrste

Drvo visoko 20-30 (40) m, dostiže starost i preko 500 godina, kruna bogato lisnata. Deblo može dostići i preko 20 m u obimu. Listovi jajasto lancetasti, ka vrhu suženi i ušiljeni. Olistavanje početkom maja. Muški cvetovi u grupicama po tri i više sakupljeni u uspravne, 10 do 30 cm duge, prividne klasove, pri njihovoj osnovi su ženski cvetovi. Ženski cvetovi zelenkasti, sakupljeni po grupicama od po 3. Cvetanje znatno posle listanja (u junu), oprašivanje entomofilno. Plod jednosemena orašica, sa kožastom kestenjastom ljuskom, na vrhu zašiljen; u zajedničkoj kupuli razvija se najčešće po 3 ploda (ređe 2 ili 1). Cveta VI, a plodonosi IX-X.
Ova vrsta prilagođena je blagoj mediteranskoj klimi, uspeva na kiseloj podlozi, najčešće u niskim područjima pa do 1100 m nadmorske visine. Opšte rasprostranjenje: Prapostojbina mala Azija. Danas u području Mediterana, južna Evropa (Balkansko poluostrvo, Italija, Španija) u području Alpa i Pirineja, u jugozapadnim atlanskim područjima, području Kavkaza, na Krimu itd. U Srbiji rasprostranjena.
Autor: Peđa Janacković
Status zaštite vrste


Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog II Zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Šume na kiseloj podlozi. Rasprostranjena.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović