Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Fagales -> familia Fagaceae

Vrsta

Latinski naziv

Fagus sylvatica L.

Srpski naziv

Bukva


Opis vrste

Listopadno drvo visoko do 30 (-40) m, ponekad debelo u prečniku do 2 m, postiže starost 200-300 godina. Listovi u dva reda raspoređeni, liska eliptična, eliptično objajasta, ponekad objajasta. Muški cvetovi grupisani do po 20 u loptastim cvastima na svilastim peteljkama. Ženski cvetovi po 2 do 4 sakupljeni u zajedničkom omotaču (kupuli). Cveta uporedo sa listanjem. Plod "bukvica" trouglast, sa tankim krilcima mrke boje. Cveta uporedo sa listanjem V, plodonosi IX-X.
Stanište: Atlanska i submediteranska planinska sciofitna vrsta, prilagođena umerenoj i vlažnoj morskoj klimi; u brdskim i planinskim predelima najčešće na severnim padinama. Ima je u čisto bukovim ili u mešovitim lišćarskim i četinarskim šumama, sa sciofitnim vrstama. Opšte rasprostranjenje: Evropa, na severu do Britanskih ostrva i jugoistočnog dela Skandinavskog poluostrva, na jugu do Pirineja u Italiji.
Autor: Peđa Janacković
Status zaštite vrste


Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Šume viših predela. Rasprostranjena.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice