Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Gentianales -> familia Gentianaceae

Vrsta

Latinski naziv

Gentiana asclepiadea L.

Srpski naziv

Plava lincura, šumska sirištara


Opis vrste

Višegodišnja zeljasta biljka 50-100 cm visoka. Iz snažnog, valjkastog korena raste veći broj nadzemnih stabala, koja su glatka i okruglog preseka. Listovi nenazubljeni, sa istaknutim uzdužnim nervima, 5-8 cm dugi i oko 5 cm široki, izduženo strelastog vrha. Cvetovi pojedinačni ili po 2-3 u grupama, u pazuhu gornjih listova, dugi 3-5 cm. Krunica levkasto-zvonasta, plava do tamnoplava, u unutrašnjem delu sa bledim prugama i pegama, latice izraženo klinastog vrha. Čašica oštrozuba, zubci kraći od cevi. Plod je čaura. Cvetanje: VII-IX.
Raste u vlažnim šumama, bilo crnogoričnim, bilo listopadnim, na pašnjacima, na ivici šuma. Pretežno je gorska vrsta, penje se do subalpskih vrhova (npr. na Staroj planini i iznad 1800 m n.v.). U narodu ima mnoge nazive, npr. srčenjak, svećica, trava od žutice, gorčica, raven, čemerika, itd. Branje ove lekovite biljke je regulisano zakonom.
Autor: Jožef Dožai
Status zaštite vrste

Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog II Zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva (*Komercijalna vrsta)


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović