Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Geraniales -> familia Geraniaceae

Vrsta

Latinski naziv

Geranium sanguineum L.

Srpski naziv

Devojačko oko, devojački zdravac


Opis vrste

Višegodišnja zeljasta biljka sa čvornovatim rizomom, debelim 5 do 8 mm, sa donjim listovima. Stabljika dugačka 20 do 50 cm, često još od osnove slabo razgranata ili skoro jednostavna, pokrivena dugačkim odstojećim dlakama (kao i lisne odnosno cvetne peteljke), pri osnovi stabla nadole upravljenim; stabljika pri osnovi, kao i donji listovi, često krajem vegetacije dobijaju intenzivnu crvenu boju; listovi na peteljkama dugim do 3 cm (peteljke donjih listova dugačke 4 do 9 cm), naspramni (pri dnu stabla poluosušeni), liska 3 do 6 cm široka, gotovo do osnove podeljena na 5 do 7 dosta uzanih režnjeva, koji su opet približno do polovine podeljeni na 3 do 5 linearnih ili linearno lancetastih režnjića, ponekad slabo zaoštrenih, odozgo i po obodu sa odstojećim dlakama, odozdo pokriveni dugačkim belim dlakama; zalisci jajasti do lancetasti, do 1,5 cm dugi, sušni i živahno crveno mrki. Cvetne drške dugačke 2 do 10 cm, samo sa jednim cvetom, retko sa dva, sa po dve jajaste ili jajasto-lancetaste brakteje. čašični listići široko eliptični, sa izvučenim špicastim vrhom, na leđnoj strani sa dugačkim dlakama; krunični listići krvavo crveni (retko ± ljubičasti ili beli), obsrcasti do objajasti, 13 do 20 mm dugački, na vrhu udubljeni i sa špicasto uglastim plitkim režnjevima, ka osnovi klinasto suženi, dva puta duži od čašićnih listića. Plod od 3 do preko 4 cm dug, karpidije i kljunići dlakavi; semena glatka ili fino tačkasta. Cveta od maja do jula, a plodonosi od jula do septembra. Raste na suvim livadama, na kamenitim mestima, naročito na južnim padinama, u svetlim i suvim lišćarskim i borovim šumama, u severnim delovima areala rasprostranjena naročito na krečnjaku; brdska i planinska vrsta, do 1000 m n. visine, ali i znatno više.
Autor: Dragiša Savić




Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u Srbiji



Stranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice