Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Liliopsida -> ordo Alismatales -> familia Hydrocharitaceae

Vrsta

Latinski naziv

Elodea canadensis Michx

Srpski naziv

Kanadska drezga


Opis vrste

Submerzna, višegodišnja, zeljasta biljka. Listovi do 17 x 4 mm, ali obično oko 10 x 2 mm, u pršljenovima po 3 ili su najdonji naspramni, obično su izduženo linearni, zaobljeni na vrhu, sitno nazubljeni, manje-više gusto raspoređeni. Čašični listići ženskih cvetova 2-2,7 mm; latice bele ili svetlo ružičaste. Plod: čaura. Cvetanje: VII-IX, hidrofilija. Plodonošenje i rasejavanje: VIII-X, hidrohorija.
Rasprostranjena adventivna vrsta poreklom iz Severne Amerike (Kanada i severni deo SAD). Prvo je odomaćena u Irskoj, 1834. godine, a na kontinentu Evrope 1859. Veoma česta u sporo tekućim i stajaćim vodama (stalna eutrofna jezera, bare i lokve, kanali i reke), uglavnom u vodama bazne reakcije. Vrsta je prisutna u znatnom broju tekućih i stajaćih voda u Vojvodini, sa populacijama velike brojnosti i gustine. Fragmenti biljke se uspešno prenose vodom. Moguće je da na ubrzano širenje utiču barske ptice, kao i antropogeni faktor. U većem delu svog evropskog areala muške biljke su retke ili ih nema. U Vojvodini su prisutne isključivo ženske biljke. Razmnožavanje je isključivo vegetativno, a stepen širenja populacija veoma brz.
Autor: Marko Rućando
Status zaštite vrste

Jako invazivna vrsta


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović