Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Lamiales -> familia Lamiaceae

Vrsta

Latinski naziv

Clinopodium nepeta (L.) Kuntze

Srpski naziv

Mirisna marulja, metvica


Opis vrste

Višegodišnja usnatica visoka 30-60 cm, sa puzećim rizomom. Stabljika je uspravna ili ustajuća, gusto i kovrdžavo sivkasto maljava, većinom razgranata sa razbacanim granama. Listovi na kratkoj peteljci ili skoro sedeći, liska široko trouglasto jajasta ili jajasto romboična, sa tupim zubcima blago nazubljena, sa 2 para bočnih nerava, dlakava, na licu naborana, na naličju sa brojnim utisnutim žlezdama. Metličaste cvasti u rastresitim dihazijama, na kratkim drškama, cvetne drške kraće od čašice, koja je cevasta, zelena ili ljubičasta, sa iz ždrela virećim dlačicama. Krunica bela, bledoljubičasta ili crvenkasta, spolja dlakava, duga oko 1 cm. Plodići jajasti, mrke boje. Cveta u letnjim mesecima, VII-IX. Većina vrsta roda marulja je ili jako slična (po morfološkoj građi, cvetu, habitusu) ili dosta varijabilna, stoga predstavlja tešku grupu koja zadaje dosta problema i sistematičarima. U literaturi dolaze sa mnoštvom sinonima. Tako, kod ove vrste prema novijem kodeksu u našem regionu se ne vodi tipska subsp. nepeta nego subsp. glandulosum, pa se svaki stari i novi podatak i opis za ovu vrstu mora tretirati u skladu s tim.
Biljka je suvih staništa, šikara, kamenitih površina i peščara. Submediteranski florni element. Etimologija: nepete je etruskog porekla i odnosi se na naziv njihovog grada; ujedno je to drevni naziv za biljku koja mirisom privlači mačke, pa je nazvana "mačja" a pošto po izgledu i mirisu podseća na nanu, u većini naroda naziva se mačja menta (vidi: Nepeta cataria).

Sin. Calamintha nepeta (L.) Savi, Clinopodium nepeta subsp. glandulosum (Req.) Govaerts
Autor: Jožef Dožai
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice