Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Lamiales -> familia Lamiaceae

Vrsta

Latinski naziv

Galeopsis speciosa Miller

Srpski naziv

Šareni smrdelj


Opis vrste

Jednogodišnja biljka. Stabljika visoka 30-100 cm, uspravna, razgranata, na člancima, pre svega na naduvenom delu ispod čvorova većinom pokrivena krutim dlakama, nekada i mekim dlakama ili gola, bez žlezda na drškama. Listovi sa lisnom drškom dugačkom 0,5-3 cm; liska jajasta ili jajasto lancetasta, pri osnovi kratko klinasta, zaokrugljena ili plitko srcasto usečena, na vrhu šiljata, dugačka 3-10 cm, široka 1,5-5 cm, duž oboda pravilno testerasto nazubljena, i na licu i na naličju proređeno pokrivena priljubljenim dlakama. Po 6-20 cvetova složeni na vrhu stabljike i grana u prividne pršljenove, među kojima su vršni zbijeniji. Brakteole lancetasto šilaste, duž oboda pokrivene trepljama, kraće od čašice. čašica pokrivena proređeno kratkim dlakama ili je skoro gola, dugačka 12-20 mm, čašični zubci bodljasti, malo kraći od čašične cevi. Krunica dugačka 1,5-4 cm, ređe kraća, spolja pokrivena priljubljenim dlakama; krunična cev 3-4 puta duža od čašice, beličasta; gornja usna krunice na vrhu nazubljena, većinom sumpornožuta, donja trorežnjevita, bočni režnjevi sumporno žuti, srednji režanj zaobljeno kvadratan, na vrhu usečen, ljubičast, duž oboda beličast, u grotlu iscrtan. Plodići jajasti, dugački oko 3 mm, neznatno spljošteni, tamno sivi ili mrki, neznatno bradavičavi. Cveta od jula do septembra meseca. Raste u šumama i po obodu šuma.
Autor: Dragiša Savić
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović