Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Lamiales -> familia Lamiaceae

Vrsta

Latinski naziv

Lamium maculatum L.

Srpski naziv

Mrljava mrtva kopriva


Opis vrste

Višegodišnja biljka. Razvija podzemne i nadzemne stolone, na kojima se javljaju adventivni korenovi i na krajevima cvetni izdanci. Izdanak ± gusto pokriven stršećim dlakama, skoro bez mirisa. Stabljika uspravna, nerazgranata ili još od osnove razgranata, visoka 15-60 (100) cm, meka, u donjem delu često gola i ± ljubičasta. Listovi sa lisnom drškom dugačkom 1-4 cm, liska jajasto trouglasta do srcasta, dugačka 3-5 (8) cm i 2-4 (7) cm široka, pri osnovi srcasto usečena do odsečena, na vrhu većinom šiljata, duž oboda većinom grubo, često dvojno, nepravilno testerasto nazubljena, i na licu i na naličju proređeno pokrivena mekim dlakama, tanka, tamno zelena, katkad, u toku jeseni, a naročito zimi, sa belom središnjom pegom ili linijom; srednji listovi stabla većinom upadljivo krupniji od donjih i gornjih listova; pricvetni listovi se ne razlikuju od ostalih listova. Cvetovi dugački 2-3 cm, sedeći, po 6-14 složeni u 3-5 prividnih pršljenova, poređanih jedan iznad drugog na rastojanju dužine pricvetnih listova, osim gornjih koji su zbijeni. Brakteole vrlo male, često nisu razvijene. čašica obrnuto kupasta, zeljasta, često mrkoljubičasta, gola, pokrivena dlakama samo duž nerava i zubaca; čašićnih zubaca 5, lancetasti, većinom nešto kraći, iste dužine ili ređe do 2 puta duži od čašićne cevi, zvezdasto rašireni, odvojeni tupim urezima, na vrhu dugačko šiljati. Krunica većinom čisto karmin crvene boje, ređe ružičasta ili bela, krunična cev dugačka oko 1,5 cm, duža od čašice, iznutra sa prstenom dlaka, oštro se kolenasto naviše savija i ka vrhu proširuje; gornja usna krunice dugačka oko 1 cm, bočno spljoštena, jako ispupčena, spolja pokrivena dugačkim, mekim, stršećim dlakama, sa celim obodom koji je pokriven kratkim dlakama; donja usna nešto duža, trorežnjevita, srednji režanj veći, na vrhu usečen, duž oboda nazubljen, većinom svetlo ružičast, sa tamnopurpurnom pegom ili mrežastom šarom, bočni režnjevi manji, sa šilastim dodatkom. Prašnice debele, crvenomrke do ljubičastomrke, pokrivene belim dugačkim dlakama. Plodići piramidalno trouglasti, dugački oko 3 mm, glatki, maslinastozeleni. Cveta od aprila do juna (septembra). Raste u svetlim, vlažnim listopadnim šumama, živim ogradama, pored zidina, na zaparloženim površinama, pored puteva.
Autor: Dragiša Savić
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice